Levering & betaalmethodes

Plaats van levering

Voor producten die gemonteerd moeten worden brengen onze chauffeurs de producten daar waar u aangeeft dat u ze het beste kunt gebruiken. \

Het bezorgen van uw bestelling

Om de levering zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen wij u ons vooraf te laten weten of er bijzondere omstandigheden zijn die een rol spelen bij de bezorging van uw bestelling. Wij verzoeken u stil te staan bij de volgende zaken:

  • Kan onze bakwagen / vrachtwagen uw woning bereiken? Denk daarbij aan opgebroken straten of binnensteden die afgesloten zijn voor autoverkeer.
  • Onze monteurs moeten uw slaapkamer kunnen bereiken. Is het trapgat ruim genoeg?
  • In geval van een flat of een bovenwoning: hoe kunnen wij uw woning bereiken? Is er een lift aanwezig?

Als vanwege de bijzondere omstandigheden voor de bezorging extra kosten gemaakt moeten worden, zijn deze voor uw rekening (bijvoorbeeld het huren van een lift). Als we niet van tevoren op de hoogte zijn gebracht van mogelijke bijzondere omstandigheden of moeilijkheden met betrekking tot het bereiken van uw huis en/of uw slaapkamer, kan BoxspringKopen niet aansprakelijk gesteld worden voor de negatieve gevolgen daarvan. Als u van tevoren eventuele obstakels verwijdert (denk aan kastjes, planten of schilderijen) kunnen wij de producten neerzetten en monteren op de plaats die u aangeeft. Voor de goede orde wijzen wij u op het feit dat u zelf verantwoordelijk bent voor een goede bereikbaarheid van de ruimte waar uw bestelling bezorgd moet worden. Is dat niet mogelijk, dan zijn eventuele daarmee verband houdende kosten voor uw rekening.

De levertijd

De producten die BoxspringKopen online aanbiedt, hebben doorgaans een korte levertijd. De levertijd, die met u wordt overeengekomen, vangt aan op het moment dat u van ons een orderbevestiging ontvangen hebt. In de orderbevestiging staat op welke datum of in welke week de bestelling bij u wordt bezorgd. Het kan voorkomen dat het onverhoopt, als gevolg van grote drukte of andere omstandigheden, niet lukt uw bestelling binnen de aangegeven levertijd bij u te bezorgen. U ontvangt hiervan dan uiterlijk één maand nadat de bestelling geplaatst is bericht.

De leverdag

Houd er rekening mee dat u op de leverdag thuis moet zijn voor het in ontvangst nemen van uw bestelling. De levering kan gedurende de gehele dag plaatsvinden. Als wij door onverwachte omstandigheden niet op de afgesproken dag kunnen leveren, ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk bericht.

Het tijdstip van levering

Eén werkdag voor de afgesproken leverdag, kunt u nagaan hoe laat u ons ongeveer kunt verwachten. Is de afgesproken leverdag een maandag, dan is het tijdstip doorgaans pas vanaf de daaraan voorafgaande vrijdagmiddag bekend.

U kunt nagaan rond welk tijdstip u ons kunt verwachten door te bellen met onze Customer Service. Als u met de Customer Service belt, houd dan uw ordernummer bij de hand.

Door de situatie op de Nederlandse wegen is het voor ons helaas niet mogelijk om een exact tijdstip aan te geven. In plaats daarvan wordt een tijdsperiode van ongeveer drie uur aangegeven waarbinnen u ons kunt verwachten. Hoewel wij ons uiterste best doen de bestelling binnen de aangegeven tijdsperiode te bezorgen, kunnen wij dit niet garanderen. U kunt daaraan dan ook geen rechten ontlenen. Voor producten die wij via een pakketdienst bij u bezorgen, kunnen wij u helaas niet exact informeren over de leverdag en levertijd, aangezien wij dit transport hebben uitbesteed. In de regel worden deze producten binnen vier werkdagen na het plaatsen van uw order door onze pakketdienst bij u bezorgd. Doorgaans ontvangt u wel een Track & Tracenummer waarmee u de levering door de pakketdienst kunt volgen.

Bent u niet thuis?

Wij gaan ervan uit u op de afgesproken leverdag thuis te treffen. Als dit niet het geval is, zal de chauffeur proberen u telefonisch te bereiken. Kunnen wij geen contact met u leggen, dan krijgt u een kaartje in de bus. U kunt ons dan bellen, zodat wij u een nieuwe leverdag kunnen doorgeven. Deze nieuwe levering wordt opnieuw in rekening gebracht. Houd er rekening mee dat dit later kan zijn dan de eerste oorspronkelijk overeengekomen leverdag.

Controle van uw bestelling bij levering

Na het leveren en eventueel monteren en plaatsen van de producten, loopt onze chauffeur de geleverde producten met u na. Controleer daarbij goed of alle bestelde producten geleverd zijn en of de (gemonteerde) producten geen zichtbare gebreken bevatten of beschadigd zijn. Constateert u gebreken of beschadigingen, geef dit dan duidelijk aan. De chauffeur zal dit dan op het ontvangstbewijs vermelden. Als alles in orde is, vraagt de chauffeur u de factuur te ondertekenen en het eventueel nog verschuldigde bedrag te betalen. Als uw producten opgestuurd worden, vindt de levering plaats door een pakketdienst. In dit geval zal de chauffeur de goederen niet met u nalopen. Controleer dan echter ook goed of alle bestelde producten geleverd zijn en of ze geen zichtbare gebreken bevatten of beschadigd zijn. Mocht u na controle van deze producten gebreken of beschadigingen aantreffen, neem dan contact op met onze Customer Service.

Betalen bij levering

Als u alleen een aanbetaling hebt verricht, betaalt u het resterende bedrag op het moment dat onze chauffeur de bestelling bij u komt bezorgen. U kunt dit resterende bedrag contant betalen of met uw pinpas. Uit veiligheidsoverwegingen raden wij u betaling met uw pinpas aan. U hoeft dan geen contant geld in huis te halen. Elke chauffeur van BoxspringKopen heeft de beschikking over een mobiel pinapparaat. Het is mogelijk dat uw bank een limiet hanteert voor het bedrag dat u per dag met uw pinpas kunt betalen. Deze limiet is afhankelijk van de bank waarbij u klant bent en kan per klant verschillen. Neem hierover dus voor de zekerheid contact op met uw bank. Meestal is het mogelijk de limiet eenmalig te laten aanpassen. Het is belangrijk om hierover uiterlijk één week voor de afgesproken leverdag contact met uw bank op te nemen, zodat dit tijdig geregeld kan worden.