Garantievoorwaarden

De garantiebepalingen van BoxspringKopen

De Nederlandse wetgeving biedt u bepaalde wettelijke rechten voor het geval dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst voldoen. De onderstaande garantiebepalingen laten deze wettelijke rechten onverlet en houden dus geen beperking van uw wettelijke rechten in.

 

CBW-garantieregeling

De in de CBW-voorwaarden opgenomen garantieregeling is van toepassing op uw aankoop. Boven op deze garantie kunnen extra garanties van BoxspringKopen gelden (zie hieronder: ‘extra garanties van BoxspringKopen’).

 

De start van de garantietermijn

De garantietermijnen gaan in op het moment dat BoxspringKopen uw bestelling bij u heeft bezorgd.

 

Voorwaarden voor de garantie

Om aanspraak te maken op de garantie, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U kunt aantonen dat u bij BoxspringKopen de aankoop hebt gedaan.
 • Het product is onbeschadigd en schoon.
 • U gebruikt het product volgens de meegeleverde instructies. Zie ook de rubriek ‘uw spullen mooi houden’ onder aan deze voorwaarden.
 • U stelt BoxspringKopen binnen een gepaste tijd nadat u een gebrek hebt ontdekt op de hoogte door contact op te nemen met de Customer Service of door een e-mail te sturen naar info@BoxspringKopen.nl.

Verder gelden de voorwaarden die hieronder zijn vermeld.

 

De garantie

U mag verwachten dat de geleverde producten de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan u de aanwezigheid niet hoeft te betwijfelen. In overleg met BoxspringKopen kan bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk vastgelegd worden dat de geleverde producten ook de eigenschappen moeten bezitten die nodig zijn voor een bepaald bijzonder gebruik ervan. In dat geval mag u ook verwachten dat de geleverde producten de eigenschappen bezitten die voor dit bijzondere gebruik nodig zijn en gelden de wettelijke rechten die de Nederlandse wetgeving u biedt ook voor het ontbreken van eigenschappen die nodig zijn voor dit overeengekomen bijzondere gebruik. BoxspringKopen kan in dat geval echter wel bepalen dat de onderstaande aanvullende garantietermijnen en -bepalingen niet gelden voor het ontbreken van deze eigenschappen. Dit wordt schriftelijk vastgelegd bij het sluiten van de overeenkomst.

Materialen als hout en stof blijven werken door verschillen in temperatuur en de kleur kan beïnvloed worden door het licht. BoxspringKopen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen die ontstaan door deze producteigenschappen.

Als een geleverd product niet aan de hiervoor bedoelde verwachtingen voldoet, gelden de wettelijke rechten die de Nederlandse wetgeving u biedt.

Daarnaast gelden bij een gegronde klacht de onderstaande aanvullende garantietermijnen en -bepalingen. Deze termijnen en bepalingen gelden ook wanneer wij niet aannemelijk kunnen maken dat geconstateerde gebreken een gevolg zijn van niet normaal of onzorgvuldig gebruik van de producten. Deze garantietermijnen en -bepalingen gelden niet voor het ontbreken van eigenschappen die nodig zijn voor een met BoxspringKopen overeengekomen bijzonder gebruik, tenzij dit schriftelijk met BoxspringKopen overeengekomen is.

 • Tot één jaar na de factuurdatum zijn de kosten van reparatie of vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, volledig voor rekening van BoxspringKopen.
 • Vanaf één jaar en tot twee jaar na de factuurdatum is twee derde van de kosten van reparatie of vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, voor rekening van BoxspringKopen.
 • Vanaf twee jaar en tot drie jaar na de factuurdatum is één derde van de kosten van reparatie of vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, voor rekening van BoxspringKopen.

Op textielproducten zit drie maanden garantie. De datum waarop u ons schriftelijk van een gebrek in kennis stelt, is bepalend voor de toepassing van bovenstaande garantieregeling. Na het verstrijken van de garantietermijn die op het betreffende product van toepassing is, zijn de kosten van reparatie of vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, voor uw eigen rekening. Als u een klacht hebt, wordt eerst beoordeeld of uw klacht te verhelpen is, bijvoorbeeld door het product te repareren. Als dit niet mogelijk is, bieden wij u een vervangend product aan. U hebt bij vervanging recht op eenzelfde of een soortgelijk en gelijkwaardig product. Bij vervanging moeten wij het product opnieuw bestellen, wat een nieuwe levertijd met zich meebrengt. Wanneer wij een product vervangen, gaat de garantietermijn niet opnieuw in maar geldt de garantietermijn vanaf de datum waarop wij het oorspronkelijke product aan u geleverd hebben.

 

De extra garanties van BoxspringKopen (Slaapgarantie)

Onverminderd uw wettelijke rechten biedt BoxspringKopen de volgende extra garanties. Matras en topdekmatras-slaapgarantie. Bij een nieuw matras heeft het lichaam tijd nodig om aan het nieuwe ligcomfort te wennen. Daarom stellen wij de mogelijkheid om maximaal 30 dagen de matras of topdekmatras uit te proberen. Bevalt de matras u binnen de 30 dagen toch niet, dan heeft u nog ruimschoots de tijd om gebruik te maken van onze omruil “slaapgarantie”. Voor deze slaapgarantie, hebben wij de volgende voorwaarden:

 • U heeft eenmalig de gelegenheid om gebruik te maken van de uitprobeergarantie.
 • De uitprobeergarantie is alleen geldig voor matrassen en topdekmatrassen.
 • Wij ruilen uitsluitend onbeschadigde en schone matrassen om.
 • Prijsverschillen worden verrekend via tegoedbonnen of middels een bijbetaling.
 • Per matras wordt € 60 in rekening gebracht voor omruilkosten indien de omruiling bij u thuis plaatsvindt. Ingeval u ervoor kiest om de omruiling via een magazijn, winkel of fabriek te laten plaatsvinden, wordt € 40 per matras in rekening gebracht.

De fabrieksgarantie geldt voor alle natuurlijke gebreken of veranderingen die een zichtbare kuilvorming (groter dan 3 cm) veroorzaken. Normale veranderingen in hardheid of eigenschappen die de drukverlagende eigenschappen niet aantasten, vallen niet onder de garantie. De garantie geldt alleen voor schade of gebreken die ontstaan zijn door materiaal- of productiefouten.

Om aanspraak te maken op garantie, moeten zowel het matras en de hoes heel zijn en niet vervuild. Tevens dient de originele aankoopfactuur aanwezig te zijn. Evenals de stickers die op het matras zitten. Het matras dient te worden gebruikt op de juiste bodem en op de juiste manier te worden onderhouden door het matras regelmatig om te draaien. Schade door oneigenlijk gebruik, het inklinken van de afdeklagen met minder dan drie centimeter en afname van de oorspronkelijke stramheid van het interieur tot 20%, evenals een normale slijtage, vallen niet onder deze garantie. Er wordt géén garantie verleend op de tijken / hoezen.

Bij verkeerd gebruik, zichtbare vervuiling of beschadiging na levering vervallen tevens alle garantie aanspraken.
De bovenstaande aangegeven garanties doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten welke u al heeft omtrent garantie en conformiteit.

Garantie op bedtextiel: 3 maanden.

Oude Matrassen Retour Service.

Bij de levering van uw matrassen kunt u hetzelfde aantal matrassen retour geven als u bij ons heeft besteld. Voor deze service rekenen wij € 30,00 per matras, ongeacht het soort matras(sen). Dit kunt u optioneel bij uw bestelling aangeven!

Het werkt als volgt:

   • De bezorgers gebruiken de plastic hoes waarin uw bestelling verpakt zit – uit het oogpunt van hygiëne- om uw oude matras(sen) in te pakken. De bezorgers nemen vervolgens uw oude matrassen mee.
   • Het afvoeren van overige delen van uw oude bed. Zoals lattenbodems etc valt niet onder deze service. Wij nemen wel oude bedden retour, echter de prijs wordt in overleg bepaald.
   • Deze service geldt voor geheel Nederland en België.

Boxspringkopen.nl – Topkwaliteit boxsprings voor de scherpste prijs!